Aleksandra Litričin

Aleksandra Litričin je rodjena 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2005. godine, a pravosudni ispit je položila 2010. godine. Radno iskustvo u oblasti javnih nabavki je stekla u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, počev od 2007. godine, gde je kao savetnik a zatim i načelnik analitike, saradnje sa domaćim i medjunarodnim organima i odnosa sa javnošću, bila zadužena za predstavljanje, organizaciju i uspostavljanje saradnje Republičke komisije sa svim relevantnim domaćim i stranim organima i organizacijama i upravljanje međunarodnim projektima, te je nakon toga, kao sekretar stručne Službe, rukovodila celokupnom stručnom Službom Republičke komisije.

Član je Pregovaračke grupe 5 – „Javne nabavke“ za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji u klasičnom i Utility sektoru, saradnik na izradi predloga pregovaračke pozicije Republike Srbije u oblasti javnih nabavki i saradnik na izradi Strategije javnih nabavki Republike Srbije. Stručni redaktor pravnih tekovina Evropske unije (Utility Direktiva 2014/25) na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije 24 br: 119-1626/2015 od 19.02.2015. godine.

Ovlašćeni je predavač za obuku službenika za javne nabavke po rešenju Ministarstva finansija RS br. 153–03-00130-2009/27 iz 2009. godine. Organizator i predavač na brojnim obukama za službenika za javne nabavke, seminarima i konferencijama, autor članaka i tekstova iz oblasti javnih nabavki.

Sada je advokat, u samostalnoj advokatskoj kancelariji, koja je specijalizovana za oblast javnih nabavki i javno – privatnog partnerstva i koncesija.

https://www.linkedin.com/in/aleksandra-litri%C4%8Din-9863a919?trk=nav_responsive_tab_profile

 

 

Ostavite odgovor