Na pretplatu na časopis „MJN“ ne primenjuju se odredbe ZJN (mišljenje UJN)!

Izvor: Uprava za javne nabavke

http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja

AKTUELNA PITANJA U PRIMENI ZJN NAKON POSLEDNJIH IZMENA IZ AVGUSTA 2015. GODINE

Da li su naručioci u obavezi da za nabavku stručne literature/stručnih časopisa različitih izdavača sprovode postupak javne nabavke u situaciji kada procenjena vrednost pojedinačnih časopisa na godišnjem nivou ne prelazi iznos od 500.000 dinara, a svaki od tih časopisa izdaje samo jedan izdavač koji je istovremeno i jedini distributer na tržištu?

Veliki broj naručilaca ima potrebu da u cilju obezbeđenja edukacije i informisanosti svojih zaposlenih o pitanjima u vezi sa primenom propisa iz različitih oblasti (npr. budžet i finansije, radni odnosi, porezi i dr.) sprovede nabavku više različitih stručnih časopisa, u štampanoj ili elektronskoj formi. Radi se o časopisima koji se međusobno razlikuju čak i u situaciji kada je tematika kojom se bave ista, jer je sadržina časopisa različita, različiti su autori testova, pa su samim tim i teme obrađene na različit način. Svaki od tih pojedinačnih stručnih časopisa/publikacija izdaje samo jedan izdavač, koji je istovremeno i jedini distrubuter tih publikacija, dakle jedini ponuđač na tržištu.

U dosadašnjoj praksi zapaženo je da naručioci za nabavku stručne literature/časopisa sprovode pregovaračke postupke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2) ZJN, imajući u vidu da se radi o nabavci koju može da izvrši samo određeni ponuđač, čak i u situaciji kada je vrednost publikacija koje nabavljaju od jednog izdavača/ daleko ispod donjeg limita iz člana 39. stav 2. ZJN.

Stoga se postavilo pitanje da li je neophodno da naručilac sprovede postupak javne nabavke različitih stručnih časopisa u situaciji kada svaki od njih može da ponudi samo jedan ponuđač, a pri tom vrednost časopisa pojedinačnih izdavača ne prelazi iznos od 500.000 dinara na godišnjem nivou.

U vezi sa napred navedenim podsećamo da je članom 39. stav 2. ZJN propisano da na nabavke čija procenjena vrednost nije veća od 500.000 dinara, a ukoliko ni procenjena vrednost istovrsnih nabavki na godišnjem nivou nije veća od 500.000 dinara, naručioci nisu u obavezi da primenjuju odredbe ovog zakona.

Istovrsna javna nabavka je članom 64. stav 4. ZJN definisana kao nabavka koja ima istu ili sličnu namenu, pri čemu isti ponuđači u odnosu na prirodu delatnosti koju obavljaju mogu da je ispune.

Iz načina na koji je definisana istovrsna javna nabavka u ZJN, može se zaključiti da se stručni časopisi različitih izdavača ne mogu smatrati istovrsnim dobrima, pa samim tim ni njihove nabavke istovrsnim nabavkama, ukoliko svaki od tih stručnih časopisa na tržištu može da ponudi samo jedan ponuđač.

Shodno napred navedenom, smatramo da naručilac nema obavezu da za nabavku stručne literature različitih izdavača sprovodi postupak javne nabavke, pod uslovom da je izdavač predmetne stručne literature istovremeno i jedini koji na tržištu može da je ponudi i da je vrednost pojedinačnih stručnih publikacija/časopisa niža od iznosa od 500.000 dinara na godišnjem nivou.

Ostavite odgovor