Vlado Krivokapić

Vlado Krivokapić, rođen  je 1956. god. u Peći, gde završava osnovnu školu, a potom Drugu beogradsku gimnaziju i Ekonomski fakultet u Beogradu.  Radio je na rukovodećim pozicijama u više poslovnih Sistema (Institut „Jaroslav Černi“ u Beogradu, GP „Izolacija“ u Beogradu, Preduzeće „Srbijaprojekt“, JKP „Beogradske elektrane“, gde na poslovima upravljanja sistemom javnih nabavki radi više od deset godina).

Vlado Krivokapić obavlja funkciju Predsednika Nadzornog odbora Udruženje naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – „Institut za javni menadžment“.

Na seminarima „Centra za menadžment nabavki“ održao je predavanja na seminaru: „Javne nabavke na Tari“.

U časopisu „Menadžment javnih nabavki“ objavio više radova.

Vodeći je konsultant za javne nabavke uza javni sektor u „Centru“.

Ostavite odgovor