Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 3/2016

Strana 5.
Nadežda Mitrović Žitko, Dr Marko Špiler
Predlog elemenata Pravilnika o poslovnoj tajni i tajnosti podataka u javnim nabavkama

Strana 13.
Biljana Antić
Primena kontrolnih listi u inspekcijskom nadzoru u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Strana 19.
Dragomir Trninić
Sprečavanja zloupotreba u oblasti javnih nabavki - preventivni mehanizmi i funkcioneri

 

 

Strana 23.

Miloš Jović

Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Strana 31.
Aleksandra Litričin:
Upravni sporovi u vezi sa postupcima javnih nabavki

Strana 37.
Dr Marko Špiler, Dr Goran Kvrgić, Dr Radomir Vujadin:
Ostvarivanje strateške prednosti u velikim poslovnim sistemima kroz sistem javnih nabavki

Strana 53.
Mr. sc. Ivan Šprajc:
Što zapravo država želi od javne nabave?!

Strana 57.

Nikola Živančević: ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Strana 144.
Jelena Mić
Privlačenje sredstava finansiranja putem domaćih izvora, donacija i fondova Evropske unije

Strana 172.
Praktikum – otvoreni postupak javne nabavke

Strana 202.
Aktuelnosti iz "Centra"

Ostavite odgovor