Bojan Radić

Ing. Bojan Radić je od 2010. godine rukovodilac centra za informacione tehnologije na Šumarskom Fakultetu – Univerzitet u Beogradu. Od 2005. godine počinje da radi na poslovima stručnog saradnika u informatici u pet beogradskih srednjih škola (ekonomske i medicinske struke). Bio je zadužen za formiranje lokalne računarske mreže, od idejnog rešenja do realizacije, izrade sajta škole, održavanje računarske mreže, softvera i implementaciju informacionog sistema. Paralelno je radio u Drugom i Petom opštinskom javnom tužilaštvu na poslovima uspostavljanja i održavanja računarske mreže računara i softvera. Od 2008-2012. bio je predavač na akreditovanom seminaru „Primena novih informacionih tehnologija u zdravstvu“, odobrenog od Ministarstva prosvete Republike Srbije. 2011. godine aktivno je učestvovao u implementaciji MS radijus servera pri uvođenju Evropskog programa EDUROM servisa u institucije Univerziteta u Beogradu.

Ostavite odgovor