Dr Boštjan Ferk

dr. Boštjan Ferk jeste jedan od osnivača i direktor Instituta za javno-privatno partnerstvo, Slovenija. Doktorski studij je završio 2013. godine, kada je pod mentorstvom prof. dr. Rajka Pirnata obranio doktorsku disertaciju sa naslovom „Ugovor o javno-privatnom partnerstvu“. Njegova bibliografija obuhvaća brojne stručne i naučne članke, sa kojima učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama. Koautor je naučne monografije sa naslovom Javne službe, državne pomoći i javno-privatna partnerstva i autor naučne monografije sa naslovom Ugovor o javno-privatnom partnerstvu. Kod svog rada sarađuje sa brojnim organizacijama za razvoj i primenu javno-privatnih partnerstava, između ostalog je i član međunarodnog odbora Ruskog centra za razvoj javno-privatnih partnerstava. Boštjan Ferk je uvršten na listu arbitara Stalne arbitraže kod Privredne komore Slovenije.

Kontakt: bostjan.ferk@pppforum.si

Ostavite odgovor