Seminar: „Javne nabavke u Subotici“

Centar za menadžment nabavki organizovao je jednodnevni seminar „Javne nabavke u Subotici“, 12. maja 2016. godine u 10:00 časova u Velikoj sali Nove Opštine u Subotici. Seminar je bio besplatan za sve pretplatnike časopisa „Menadžment javnih nabavki“. Predavači na seminaru su: Dr Marko Špiler, profesor univerziteta i strukovnih studija (i na predmetu „Menadžment javnih nabavki“), autor 5 knjiga i preko 60 naučnih i stručnih radova iz oblasti javnih nabavki, predavač na preko 50 skupova, Vlado Krivokapić, direktor Nabavki u JKP „Beogradske elektrane“ i Nikola Živančević, konsultant za javne nabavke, autor više radova i predavanja iz oblasti javih nabavki u obrazovnim ustanovama.

Savetovanje je otvoreno uvodnom reči Dr Marka Špilera, nakon čega su Špiler održao predavanje na temu „Najnoviji stavovi nadležnih institucija u vezi Zakona o javnim nabavkama“, na šta se nadovezao Nikola Živančević koji je analizirao praksu i stavove Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Nakon pauze za posluženje učesnika, Vlado Krivokapić nastavlja sa temom „Stručna ocena ponuda u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“. Potom Špilera govori o Okvirnom sporazumu u praksi, a Živančević o Internom aktu. Učesnici su u toku predavanja postavljali pitanja, kojim su otklanjali nejasnoće iz prakse.

 

Ostavite odgovor