Prof. dr Goran Kvrgić

Prof. dr Goran Kvrgić, redovni profesor i dekan Fakulteta za menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“, široj naučnoj i stručnoj javnosti poznat je po svom uspešnom radu u mnogim oblastima privrednog života. Doktorirao je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, na temu: „Menadžment razvojno usmerene monetarne politike“. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, nakon čega je magistrirao na temu „Budžetski deficit, primarna emisija i monetarna nestabilnost“. Istakao se i kao direktor Odeljenja za monetarnu statistiku i baze podataka u Narodnoj banci Srbije, ali i kao član mnogih radnih grupa za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Bio je u sastavu pregovaračkog tima Narodne banke Srbije sa međunarodnim monetarnim fondom. Direktorje “JUP Istraživanje I razvoj” d.o.o Beograd. Obavljao je funkciju direktora Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, gde je redovni profesor.
Predavao je više predmeta iz oblasti ekonomije. Autor je velikog broja knjiga, udžbenika i članaka koje je sam napisao ili bio koautor sa drugim profesorima Univerziteta u Beogradu. Oženjen je i otac ćerke Milice i sina Milana.

Ostavite odgovor