Mr Miodrag Miki Jeknić

Miodrag Miki Jeknić, rođen je 18. marta 1954. godine u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je nastavio postdiplomske studije, a magistrirao na Univerzitetu „Megatrend“ i stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. U toku je izrada doktorske disertacije. Objavio je više stručnih radova. Specijalizaciju je obavio u LHB banci u Frankfurtu. Bio je prvi predsednik Udruženja brokera. Član je Saveza ekonomista Srbije. Pre obavljanja dužnosti pomoćnika generalnog direktora za ekonomske poslove u „Beogradskim elektranama“ od 2008. godine,  radio je i u „Graneksportu“ a.d. na mestu pomoćnika generalnog direktora za finansije, zatim u Saveznoj direkciji za robne rezerve na mestu načelnika i pomoćnika generalnog direktora za finansije, Saveznom tržišnom inspektoratu, Investbanci u deviznom sektoru i sektoru poslovnih aranžmana i DMB iz Rakovice. Tokom dugogodišnjeg rada stekao je respektabilno iskustvo i sertifikovano znanje menadžera i konsultanta za poslovne finansije, bankarstvo i berzu; strategijski i poslovni menadžment kao i privredni razvoj. Bio je predsednik i/ili član upravnih i nadzornih odbora u više preduzeća i banaka. Govori nemački, francuski i engleski jezik. Oženjen je, otac je troje dece.

Ostavite odgovor