Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – Broj 2/2016

Časopis „Menadžment javnih nabavki“ u izdanju „Centra za menadžment nabavki“, u novom broju donosi:

Strana 5. – Miloš Jović: Kaznene odredbe u vezi sa javnim nabavkama

Strana 13. – Aleksandra Litričin: Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava

 Strana 18. – Dr Aca Marković, Dr Marko Špiler: Uticaj razvoja globalnog menadžmenta ljudskih resursa na naručioce u smislu zakona o javnim nabavkama

Strana 30. – Vesna Janković: Plan nabavki

Strana 40. – Mr. sc. Ivan Šprajc: Što zapravo želimo od javne nabave?!

Strana 43. – Dr Marko Špiler: Usklađivanje elemenata u postupku izbora javno privatnog partnera sa Zakonom o javnim nabavkama

 Strana 59. – Nikola Živančević: Nabavka hrane u ustanovama obrazovanja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – planiranje, priprema, sprovođenje i izvršenje

Strana 70. – Dr Marko Špiler, Nikola Živančević: Primer Konkursne dokumentacije za nabavku obroka za ustanove obrazovanja

Strana 144. – Tihomir Tubin: Menica kao sredstvo obezbeđenja u postupcima javnih nabavki 17

Strana 160. – Dr Jelena Avakumović, Dr Julija Avakumović: Digitalni marketing i njegov uticaj na ponašanje potrošača

Strana 166. – Dragana Mrdaković: Korupcija u javnim nabavkama

Strana 172. – Praktikum – otvoreni postupak javne nabavke

Strana 202. – Aktuelnosti iz „Centra“

2016-05-03_191928  2016-05-03_191953  2016-05-03_1925262016-05-03_1925102016-05-03_1929032016-05-03_1928252016-05-03_192030 2016-05-03_1924332016-05-03_1929242016-05-03_193631

Ostavite odgovor