Slobodan Ogrizović

Slobodan Ogrizović je rođen 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 1989. godine. Od 1991. godine radi u JKP „Beogradske elektrane“, prvo na poslovima elektroenergetskog održavanja, zatim u IT sektoru i kao koordinator za informisanje i PR preduzeća. Radio je kao član CDP (Corporate Development Programe) projekta, finansiranog od strane SIDA-a, kao EFQM procenitelj, a zatim postao i direktor CDP projekta u periodu 2005-2007. godine. Od tada radio kao Direktor tima za korporativni razvoj, radeći prvenstveno na poslovima strateškog planiranja, sistema interne edukacije menadžmenta i zaposlenih, učestvovao u izradi korporativnih projekata i studija, publikovanja internog glasila preduzeća, i uvođenja novih poslovnih sistema uslovljenih zakonskim zahtevima (finansijsko upravljanje i kontrola, planovi integriteta, etički kodeks, itd). Od 2013. godine je i rukovodilac odgovoran za finansijsko upravljanje i kontrolu, a od 2016. godine – šef kabineta direktora JKP „Beogradske elektrane“. Predavač na seminarima, sa predavanjima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, kao i strateškog planiranja. Napisao knjigu o menadžmentu „Ritam menadžmenta”, sa temama iz oblasti strateškog planiranja, sistematizacije, ljudskih resursa, itd. Objavljuje tekstove o opštem menadžmentu, dalj. grejanju, ali i putopise u časopisima i na Internetu

Ostavite odgovor