Doc. dr Radomir Vujadin

Doc. dr Radomir Vujadin, docent i prodekan Fakulteta za menadžment Univerziteta „Union Nikola Tesla“, rođen je 1. maja 1975 godine u Foči. Išao je u Prosvetno pedagošku srednju školu u Foči, a diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu 2001. godine. Poslediplomske studije završio je na Fakultetu za menadžment „Braća Karić“ – odsek bankarsko finansijski menadžment, i odbranio magistarski rad „Modeli koordinacije fiskalne i monetarne politike“. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo, Alfa univerzitet, odbranio je doktorsku disertaciju „Perspektive razvoja životnog osiguranja u zemljama u razvoju“, stekao zvanje doktor ekonomskih nauka.

Ostavite odgovor