Slavica Joković

Slavica Joković, doktor ekonomskih nauka, završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, spoljno-trgovinski smer, gde je i magistrirala na smeru Međunarodne ekonomije. Za visok uspeh u toku studija dobila je Univerzitetsku nagradu.

Bila je stipendista luksemburške vlade, a celinu stručnog usavršavanja u inostranstvu sa uspehom je zaokružila stažom od šest meseci na pozov Evropske Komisije u Generalnoj Direkciji.

U toku 2011. i 2012. godine stručno se usavršavala u Međunarodnom centru za obuku Međunarodne organizacije rada u Italiji, u okviru multinacionalnog projekta Evropske unije, kao ekspert za javne nabavke za region Zapadnog Balkana i Tursku. Objavila je 4 knjige i 60 radova u naučnim i stručnim časopisima u zemlji i inosranstvu.

 

 KRATAK PRIKAZ NOVE KNJIGE DR SLAVICE JOKOVIĆ

„COMPETITION AND INTEGRITY IN PUBLIC PROCUREMENT“

(“Konkurencija i integritet u javnim nabavkama”)

 

U novoj knjizi Dr Slavica Joković razmatra pitanja i izazove u vezi sa konkurencijom i integritetom u sprovođenju postupaka javnih nabavki u praksi. Ova knjiga pomaže čitaocu da reši probleme koji proizlaze iz nedostatka informacija, znanja i iskustva u oblasti javnih nabavki i konkurencije. Osim toga, ovaj rad pruža dragocen doprinos u osvetljavanju odgovarajućih mera  za sprečavanje korupcije i nepravilnosti u javnim nabavkama, kao i za jačanje konkurencije.

Cilj knjige je promovisanje integriteta i konkurencije u oblasti javnih nabavki putem raznovrsnih mera u praksi. U knjizi se analiziraju relevantna pravila javnih nabavki koja su sadržana u novoj Direktivi Evropske unije o javnim nabavkama i Zakonu o javnim nabavkama u Srbiji, sa posebnim osvrtom na odredbe koje se odnose na transparentnost i integritet u oblasti javnih nabavki, podsticanje učešća malih i srednjih preduzeća na tržištu, kriterijume za dodelu ugovora, pri čemu je kao ilustracija razmatran relevantan slučaj iz prakse Suda pravde Evropske unije.

U radu su prikazani pojavni oblici povrede konkurencije u javnim nabavkama, uključujući nameštanje ponuda, kao i indikatori koji su značajni za otkrivanje i sprečavanje nepravilnosti u praksi. U devet poglavlja rada obuhvaćena su pitanja koja se odnose na karakteristike povrede konkurencije u javnim nabavkama, primere iz prakse, mere za sprečavanje nepravilnosti, zatim podsticanje konkurencije i integriteta u javnim nabavkama, uz isticanje ilustrativnog primera politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva i koncesija u Srbiji.

Zahvaljujući strukturi rada, sistematizovanom istraživanju, jasnom izlaganju i preciznom izražavanju, ova inače složena tema približena je i čitaocima koji prethodno nisu bili upućeni u materiju. Nova knjiga Dr Slavice Joković može se koristiti kao dragocen izvor informacija i priručnik, ne samo za pravnike, ekonomiste, profesionalce u oblasti javnih nabavki, istraživače i studente, već i mnogo širi krug čitalaca, koji prepoznaju snažan potencijal javnih nabavki za stimulisanje investicija, novih tehnologija i ukupnog privrednog razvoja.

Cena knjige je 2640,00 din. a za pretplatnike časopisa „Menadžment javnih nabavki“ odobrava se poseban popust, tako da cena iznosi 1900,00 din.

Zainteresovani za nabavku knjige mogu se javiti na:

E: slavica.jokovic.author@gmail.com

https://www.instagram.com/slavica_books/

Dr Slavica Joković, Autor, Doktor ekonomskih nauka, ekonomski savetnik sa dugogodišnjim iskustvom i ekspert za javne nabavke; usavršavala se u Međunarodnom centru za obuku Međunarodne organizacije rada u Torinu, u Italiji; sertifikovani je trener u oblasti javnih nabavki za Zapadni Balkan i Tursku; objavila je 6 knjiga i preko 60 radova u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima; dobitnik je nagrade “Giveaway Prize” na Međunarodnom takmičenju “Readers` Favorite 2017” za knjigu “WINNING PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS IN SERBIA- Manual”/Amazon Kindle Edition

Manual

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AND CONCESSIONS IN SERBIA – Manual

by Slavica Joković PhD

 

With particular reference to the Law on Public-Private Partnership and Concessions in Serbia, this book is a practical introduction to the elements of public-private partnerships.

The book gives a review of this Law`s relevant provisions concerning definitions, general principles, the Public-Private Partnership Commission, protection of rights, resolution of disputes and supervision.

It also covers: essential elements of public-private partnerships and concessions, procedure of public contract award, initiation of procedure for public-private partnership project implementation without elements of concession, initiation of procedure for public-private partnership project implementation with elements of concession and the contents of the public contract.

This Manual should be on the desk of students, as well as professionals.

 

 

KRATAK PRIKAZ KNJIGE

INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU I PRIVREDNI RAZVOJ

Knjiga: INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU I PRIVREDNI RAZVOJ, dr Slavice Joković, rezultat je višegodišnjeg istraživanja ove oblasti od strane autora i ima izuzetno veliki značaj za domaću privredu, a posebno njen izvozni deo i banke.

Na temu investicionih radova u inostranstvu kod nas nije pisano, tako da je ova knjiga utoliko značajnija jer ističe važnost ove oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Osnovni cilj rada je pružanje korisnih informacija, objašnjenja, analiza i predloga, koji su u funkciji  uspešnog nastupa na međunarodnom tržištu investicionih radova, što u krajnjem rezultira povećanjem izvoza.

Recenzenti knjige su prof. dr Ljubiša Adamović i prof. dr Miroslav Prokopijević. Knjiga je prvenstveno namenjena inženjerima, menadžerima, ekonomistima, finansijskim stručnjacima, pravnicima i široj stručnoj javosti u privredi, bankama i drugim institucijama. Takođe je interesantna za akademsku javnost i studente.

Knjiga  na blizu 300 strana, među posebnim delovima, obuhvata i sledeće teme:

 • Ugovaranje,
 • Pravila i procedure nabavke,
 • Uloga Međunarodne federacije savetodavnih inženjera (FIDIC),
 • Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova,
 • Opšti uslovi za usluge konsultanata,
 • Karakteristike projektnog finansiranja,
 • BOT (build-operate-transfer) sistem,
 • Kofinansiranje i uloga Svetske banke,
 • Istraživanje tržišta,
 • Zajednički nastup sa inostranim partnerima,
 • Strategija nastupa na međunarodnom tržištu investicionih radova.

Na cenu knjige od 1.500,00 dinara, odobrava se 50% specijalnog popusta povodom Sajma građevinarstva, tako da je sada možete nabaviti po ceni od 750,00 dinara +  PDV. U navedenoj ceni sadržani su i troškovi dostave knjige kupcu. Sve informacije u vezi sa nabavkom i porudžbinom knjige mogu se dobiti putem sledećeg telefona ili e-mail-a:

T: 381 63 7039 460

E: slavica.jokovic@eunet.rs

 

WINNING PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS IN SERBIA- Manual/Amazon Kindle Edition/March 16, 2017

Book description

This eBook analyses public procurement opportunities, rules and procedures in Serbia, with particular reference to the new legislative framework. It highlights public procurement policy, including choice of participants and award of contracts, as well as information about bidding process and Public Procurement Development Strategy. Furthermore, the book gives a review of some key explanations that bidders should also keep in mind,  in order to win public contracts. It finally notes that success in winning public procurement contracts depends on critical information and knowledge of the bidding process.

This manual is an indispensable tool for all interested in winning public procurement contracts in Serbia.

For book review and order see:

https://readersfavorite.com/book-review/winning-public-procurement-contracts-in-serbia-manual

Amazon Kindle Edition/Price 9,99 $

https://www.amazon.com/Winning-Public-Procurement-Contracts-Serbia-ebook/dp/B06XPTSKL3/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1492502709&sr=1-4&keywords=public+procurement+ebooks

Ostavite odgovor