Seminar: „Javne nabavke u Rumi“

U Rumi, u punoj sali Centra za kulturu, u organizaciji „Centra za menadžment nabavki“, održan je jednodnevni seminar na temu „Izmena zakona o javnim nabavkama, plana javnih nabavki i sprovođenja javnih nabavki u praksi“.

Seminar je u 10:00 časova, otvorila Nadežda Mitrović Žitko, sa izuzetnim i kao i uvek detaljno obrazloženim objašnjenjem izmena Zakona o javnim nabavkama, pre svega u domenu nabavki na koje se Zakon ne odnosi, mešovitim nabavkama, izmenama ugovora.

FullSizeRender IMG_4198

Potom je, nakon pauze za kafu, na kojoj su učesnici u neformalnoj konverzaciji, sa predavačima, diskutovali o aktuelnoj problematici u sprovođenju javnih nabavki,  Dr Marko Špiler održao predavanje na temu Izmena Zakona o javnim nabavkama, a potom i trenutno aktuelnu temu: Plan javnih nabavki, u okviru koje je izneo niz kritika na temu izmene Zakona u ovoj oblasti, kao i predloga za adekvatno strukturiranje istog.

FullSizeRender (1) IMG_4262

Nakon ručka, izuzetno zapaženo, detaljno i dinamično predavanje, održala je Aleksandra Litričin, Sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na temu Uslova i kriterijuma u postupcima javnih nabavki, kao i Postupka zaštite prava u javnim nabavkama, pri čemu su učesnici seminara dobili odgovore na brojna pitana iz postupka zaštite prava, koja su im zadavala probleme.

Seminar je završen u 16:30, nakon gotovo sedmočasovnog rada, uz izuzetne ocene učesnika.

IMG_4238 IMG_4257

 

Ostavite odgovor