Časopis „Menadžment javnih nabavki“ – broj 1/2015

Časopis „Menadžment javnih nabavki“ u izdanju „Centra za menadžment nabavki“, u prvom broju donosi:

Aleksandra Litričin: Sistem zaštite prava u Republici Srbiji i uloga Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Doc. dr. Petra Ferk, dr. Boštjan Ferk: Glavne novosti zakonodavnog paketa EU o javnim nabavkama iz 2014. godine

Mr. sc. Ivan Šprajc, Ana Šoštarec: Kako (ne) regulirati sistem pravne zaštite u postupcima javne nabave: Hrvatski slučaj

Vesna Janković: Javne nabavke u praksi – opštinska uprava

Dr Gordana Čolović, Mina Paunović, Dr Danijela Paunović: Marketinška orijentacija e-uprave

Nikola Živančević: Dodatni uslovi – primena posebnih propisa i njihova inkorporacija pri definisanju i ispunjenju, odnosno ocenjivanju dodatnih uslova

Dr Marko Špiler: Nabavka ekskurzije primenom okvirnog sporazuma

Dr Marko Špiler, Vlado Krivokapić: Primer Konkursne dokumentacije za nabavku usluga izvođenja nastave u prirodi, primenom okvirnog sporazuma

Andrea Beader: Plan nabavki

Zlata Janković: Kalendar obaveznih aktivnosti naručilaca u 2016. godiniMJN1

Ostavite odgovor