Prof. dr Gordana Čolović

dr Gordana Čolović, prof. strukovnih studija, Visoka tekstilna strukovna škola za dizagcjn, tehnologiju i menadžment, Beograd. Dr Gordane Čolović diplomirala je na katedri za tekstilno-mašinstvo na Tehničkom fakultetu, gde je specijalizirala i magistrirala. Doktorsku disertaciju je odbranila na Fakultetu za industrijski menadžment. Njena istraživačka interesovanja su: organizacija proizvodnje, studija rada, lean sistem, strategijski menadžment, ergonomija, marketing menadžment  i menadžment tehnoloških sistema.  Objavila je 12 knjiga (3 knjige na engleskom jeziku) i oko 100 radova u časopisima i  na simpozijumima. Glavni i odgovorni urednik je časopisa Tekstilna industrija, član uredništva časopisa Journal of Textile Science and Engineering, član Asocijacije eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije, International Association of Engineers (Hong Kong), Organizacionog odbora BEMM (Tunis), Smartex (Egipat) i CIRAT-7 (Tunis).

Ostavite odgovor