Prof. dr Aca Marković

Prof. dr Aca Marković, diplomirani elektroinženjer (Elektrotehnički fakultet u Beogradu) doktor ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet u Subotici), radno iskustvo je sticao u RK SSO Srbije (član Sekretarijata Predsedništva i predsednik komisije za radne akcije do 1980.), potom JP EPS (operativni dispečer, rukovodilac Odeljenja i direktor Direkcije za upravljanje elektroenergetskim sistemom do 2000.), JP „Elektroistok (direktor do 2001.), JP EPS (koordinator u Direkciji za upravljanje EES do 2004.), (pomoćnik direktora Direkcije za razvoj i investicije do 2005.), Savet Agencije za energetiku Srbije (član do 2009.), JP EPS (predsednik Upravnog odbora) od 2009.), Viša elektrotehnička škola u Beogradu (profesor), Samostalni i nedržavni Univerzitet u Novom Sadu (docent). Objavio je veliki broj knjiga i stručnih radova: „Holistički koncept menadžmenta javnog preduzeća“, „Sociologija sa sociologijom rada“ „Izvorište majstorstva menadžera“, „Izvorišta holističke teorije organizacije“, „Samo-organizacija“ itd.

Ostavite odgovor