Mina Paunović

Mina Paunović , Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd. Mina Paunović diplomirala je na Fakultetu za medije i komunikacije na smeru komunikologija i na Visokoj tekstilnoj strukovnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžmenmpt na smeru menadžment u tekstilnoj industriji. Trenutno završava master studije na Fakultetu organizacionih nauka na odseku marketing i strateške komunikacije u javnom sektoru. Njena istraživačka interesovanja su: marketing, menadžment, proces proizvodnje, komunikologija. Učestvovala je na tri simpozijuma.

Ostavite odgovor