dr Julija Avakumović

dr Julija Avakumović, diplomirala na Ekonomskom Fakultetu u Subotici, Univerzitet Novi Sad, departman za spoljnu i unutrašnju trgovinu, na predmetu Marketing u trgovini. Magistrirala na multidisciplinarnim međunarodnim studijama na engleskom jeziku, u organizaciji Univerziteta Beograd, Univerziteta Sarajevo, Univerziteta „La Sapienza“, Rim. Doktorirala na Fakultetu za industrijski menadžment, Univerzitata Union. Radila u Narodnoj banci, Ministarstvu energetike, živela i radila u Kanadi. Poseduje izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Marketing – Megatrend Univerzitet, docenta za užu naučnu oblast Menadžment – Univerzitet Union, vanredni profesor za užu naučnu oblast Marketing i Menadžment, Univerzitet Alfa. Trenutno zaposlena na Visokoj školi za Dizajn, Tehnologiju i Menažment u Beogradu kao profesor.

Ostavite odgovor