dr Jelena Avakumović

dr Jelena Avakumović, diplomirala na Fakultetu za Poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union, gde je odbranila i Doktorsku disertaciju na temu „Menadžment marketing u funkciji istraživanja primene alternativnih izvora energije u R.Srbiji“. Magistrirala na Fakultetu za Turizam i Ugostiteljstvo, Ohrid, Univerzitet Bitola, Rep.Makedonija. Na završnoj godini je doktorskih studija Ekonomskog fakulteta u Subotici. Srednju školu završila u Cleavelend-u, OH, USA kao sportski stipendista. Jedna je od deset dobitnika diplome za najbolje strane srednjoškolce u USA, od strane Predsednika J.Busha jr. 2004 god. Trenutno zaposlena na Visokoj školi za Dizajn, Tehnologiju i Menažment u Beogradu kao predavač.

Ostavite odgovor