Doc. dr Petra Ferk

dr. Petra Ferkbo fe p je docentica za javnu upravu na Fakulteti za državne i evropske studije, Slovenija, savetnica u javnoj kompaniji Kontrola vazdušnog saobraćaja Slovenije d.o.o. i jedna od osnivačica na Institutu za javno-privatno partnerstvo, Slovenija.

Autorica je više stručnih i naučnih članaka i monografije, pogotovo sa područja usluga od opšteg ekonomskog interesa, državnih pomoći za finansiranje javne infrastrukture i javnih službi, javno-privatnih partnerstava i javnih nabavki.

U poslednje vreme se bavi pogotovo sa pitanjem elektronskih javnih nabavki.

Kontakt: petra.ferk@pppforum.si

Ostavite odgovor