Andrea Beader

Anaaaadrea Beader, dipl. ekonomista  i sertifikovani službenik za javne nabavke. Rođena je 1975. godine u Kninu. Završila je  Ekonomski fakultet Univerziteta u
Beogradu. Poseduje dugogodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima javnih nabavki. Od 2004. do kraja 2006. godine  radila  je  na poslovima javnih nabavki u JKP “Obrenovac” Obrenovac. Od 2006. godine poslove javnih nabavki obavlja u JKP “Toplovod” Obrenovac. Član  je Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije.

 

Ostavite odgovor