OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

OBUKA-ZA-JAVNE-NABAVKE-Slider-feb2016

Na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 77/2014, 83/2015), Centar za menadžment nabavki i FAM – Fakultet za menadžment, organizuju Obuku za službenika za javne nabavke.

Obuka će biti održana 9. 10. i 11. marta (sreda, četvrtak i petak) 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova;  u Beogradu, u prostorijama Fakulteta za menadžment (Univerziteta Union – Nikola Tesla), na adresi: Vojvode Stepe 318 (preko puta Saobraćajnog fakulteta)

Obuku će vršiti predavači:

Nadežda Mitrović-Žitko
CMN
– dugogodišnja pomoćnica direktora uRepubličkom sekretarijatu za zakonodavstvo;
– autorka knjige „Javne nabavke u Republici Srbiji„;
– učestvovala u izradi svih verzija Zakona o javnim nabavkama;
Dr Marko Špiler
CMN LinkedIn
– osnivač Centra za menadžment nabavki;
– profesor akademskih i strukovnih studija;
– autor 5 knjiga i 60 radova o javnim nabavkama;
– direktor Nabavke u više institucija;
Aleksandra Litričin
CMN LinkedIn
– dugogodišnja načelnica Analitike, međunarodne saradnje i saradnje sa državnim i drugim institucijama i saradnje sa medijima;
– doskorašnji sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;
– član Pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (5 – Javne nabavke); i
– stručni redaktor pravnih tekovina EU – „Utility“ Direktive.
Obuka se sastoji iz 30 časova, podeljenih u tri radna dana, na bazi usmenih izlaganja predavača interaktivnog tipa, prezentacija predavača, konsultacija i simulacije testa – ispita.
Učesnici dobijaju knjigu „Menadžment javnih nabavki“, primerak Zakona o javnim nabavkamaCD sa prezentacijama predavača sa obuke.
Na kraju obuke vrši se simulacija testa za ispit za službenika za javne nabavke, sačinjenog na osnovu dosadašnjih pitanja sa ispita za Službenika za javne nabavke.
Program rada:
Prvi dan, sreda, 9. mart 2016.
1) ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U SRBIJI;
2) POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;
3) NAČELA JAVNE NABAVKE;
4) NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;
5) ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;
6) JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
7) SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;
8) POSTUPCI JAVNE NABAVKE (otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda; konkurentni dijalog;konkurs za dizajn;javna nabavka male vrednosti).
Drugi dan, četvrtak, 10. mart 2016.
9) POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
10) ELEKTRONSKA LICITACIJA;
11) CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;
12) PLAN NABAVKI;
13) PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
14) OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;
15) KONKURSNA DOKUMENTACIJA- PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;
16) USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;
17) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;
18) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;
19) NEGATIVNE REFERENCE.
Treći dan, petak, 11. mart 2016.
20) PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;
21) ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;
22) PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;
23) DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;
24) UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;
25) JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBR. I POŠT USLUGA;
26) JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;
27) EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;
28) ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,
29) NIŠTAVOST UGOVORA;
30) KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI.

Cena kotizacije iznosi 16.990,00 dinara po učesniku (Centar za menadžment nabavki nije obveznik PDV-a). U cenu kotizacije uračunato je učešće na obuci, knjiga „Menadžment javnih nabavki“, sertifikat o učešću, CD sa prezentacijama predavača, hrana, osveženje i kafa pauza tokom trajanja obuke.Uplatu izvršiti na tekući račun broj: 205-220538-14 sa pozivom na broj PIB ustanove. Dokaz o uplati poneti na obuku.

Učesnicima će biti ponuđen smeštaj po povlašćenim cenama u najbližim hotelima.

Za štampu prilagođenu verziju saopšenja i programa možete preuzeti ovde.

Za sve informacije možete nas kontaktirati putem telefona: 064 24 800 25.

Ostavite odgovor