Jelena Mićić

Mićić Jelena rođena 1984. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu  2010. god., a 2011.te godine završila i Master akademske studije drugog stepena. 2013. god. položila je  Pravosudni i Advokatski ispit, kada je kao advokat upisana u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine. Od aprila 2014.te godine obavlja funkciju sekretara Skupštine opštine Pećinci. Član je Projektnog tima opštine Pećinci. 2015.te godine završila je Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ za 2014/2015 godinu, a koji je obrazovan od strane AP Vojvodine, Univerziteta u Novom Sadu i Fonda „Evropski poslovi“ APV.

Ostavite odgovor