Dr Nadežda Tošić

Nadežda Tošić, sertifikovani Službenik za javne nabavke, doktor nauka (tema:“Budžetska inspekcija sa posebnim osvrtom na budžetski sistem i upravna ovlašćenja“ – na Pravnom fakultetu u Beogradu), magistar nauka (tema: “Pravna regulativa javnih nabavki” na Pravnom fakultetu u Beogradu), priznati stručnjak u oblasti anti-korupcijskog delovanja, budžetskog sistema i javnih nabavki. Zaposlena je u Skupštini Grada Beograda, radila u Sekretarijatu za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, Agenciji za budžetsku inspekciju, na radnom mestu budžetskog inspektora, Sekretarijatu za inspekcijske poslove, Pravnoj službi, a pre toga u privredi (ZZ „Ljubiš“, „Frikom“). Participirala kao predavač u „Institutu za ekonomiku i finansije“, na Kursu pod nazivom: „Budžetsko računovodstvo“, učesnik različitih seminara iz pravno-ekonomske oblasti. Objavila veliki broj naučnih i stručnih radova.

Ostavite odgovor