Seminar o izazovima javnih nabavki – okvirni sporazumi, “zelene nabavke”, inovacije i rizici – predavač: dr Slavica Joković

Održan je jednodnevni seminar – radionica o izazovima javnih nabavki – okvirni sporazumi, “zelene nabavke”, inovacije i rizici

Zbog velikog interesovanja – novi termin – četvrtak 15.06.2017. u 10:00 časova

Predavač: dr Slavica Joković

Sala za edukacije „Centra“, Beograd, Kumodraška 170/prvi sprat

četvrtak, 15. jun 2017. u 10, 00 časova


 

Predavač na seminaru je Dr Slavica Joković, ekspert za javne nabavke sa više od 10 godina iskustva u ovoj oblasti, koja je, pored ostalog, držala predavanja na TAIEX (Instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija Evropske komisije) radionicama, kao i na seminarima u organizaciji Međunarodnog centra za obuku Međunarodne organizacije rada.

Na seminaru će biti prezentirani izazovi javnih nabavki, kao što su:

  • Kada i kako se primenjuju okvirni sporazumi u smislu direktiva EU;
  • Koje su vrste okvirnih sporazuma i uslovi za njihovo zaključivanje;
  • Pitanja dobre prakse okvirnih sporazuma;
  • Šta su “zelene nabavke” i kako se sprovode;
  • Šta su socijalni aspekti javnih nabavki;
  • Na koji način se podstiču inovacije;
  • Koji su glavni rizici povezani s procesom nabavke.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 7.900,00 dinara (organizator nije obveznik PDV-a). U cenu su uračunati materijal – prezentacija, ručak i osveženje. Broj mesta je ograničen.

Prijavljivanje se vrši putem e-mail-a.

Očekujemo Vas da nam se pridružite na ovom izuzetno korisnom seminaru, koji Vam omogućava da proširite svoja saznanja o značajnim pitanjima u oblasti javnih nabavki. Za dodatna obaveštenja, možete se obratiti na tel. 063 7039 460 i 064 24 800 25.


Agenda:

10:00 – 10:30                                 Registracija

10:30 – 10:45                                 Otvaranje – predstavnik Organizatora

10:45 – 12:00                                 Primena okvirnih sporazuma u skladu sa

                                                       evropskim pravilima

  • Značaj, vrste, karakteristike
  • Uslovi za zaključivanje
  • Primeri dobre prakse

12:00 – 13:00                                 Pauza za ručak

13:00 – 14:30                                 Sprovođenje „zelenih nabavki“

                                                        Socijalni aspekti javnih nabavki

                                                        Podsticanje inovacija

                                                        Glavni rizici povezani s procesom nabavke

14:30 – 15:00                                 Diskusija

Ostavite odgovor