Sanja Gavrilović

Rođena 26.4.1969. godine u Beogradu, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine sa prosečnom ocenom 7,19.

Nakon završenog fakulteta volontira sam 4 (četiri) meseca u advokatskoj kancelariji.             Radno iskustvo, u svojstvu pripravnika, stekla sam u Petom opštinskom sudu u Beogradu, u periodu od 3.7.2000. godine do 3.7.2002. godine gde sam ostvarila uspešnu saradnju sa svojim kolegama i na taj način doprinela kvalitetnijem ličnom radu.

Pravosudni ispit  sam položila u decembru 2003. godine.

Od 1.7.2004. godine do 31.3.2005. godine bila sam u radnom odnosu u Upravi za materijalno-finansijko poslovanje – Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore, na radnom mestu – referent za izradu propisa. Od 1.4.2005. do 31.6.2010. godine sam bila u radnom odnosu u Komisiji za zaštitu prava, na radnom mestu – stručni saradnik za rad Komisije gde sam radila u II stepenom postupku u javnim nabavkama. U periodu od 1.7.2010. godine do 6.12.2011. godine sam radila u Prvom osnovnom sudu u Beogruadu na radnom mestu sudijskog saradnika u parničnom odelenju (jednu godinu), a ostatak navedenog vremenskog perioda u krivičnom, vanparničnom i izvršnom odelenju.

Od 7.12.2011. godine radim u Ministarstvu finansija na radnom mestu za normativne i stručno-analitičke poslove, u oblasti javnih nabavki, u zvanju samostalnog savetnika.

Ostavite odgovor