Dr Milan Petrović

Рођен је 6. септембра 1976. године у Београду. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 2001. године, на одсеку за термотехнику. На истом факултету Универзитета у Београду, на одсеку за процесну технику је 2005. године стекао звање магистра техничких наука. Истраживање у оквиру магистарског рада је урадио за време свог тромесечног студијског боравка у Норвешкој, крајем 2004. године на Универзитету за науку и технологију (НТНУ) у Трондхајму. Докторирао је 2009. године на Факултету за менаџмент “Браћа Карић” у Београду на тему “Обновљиви извори енергије и одрживи развој“ и тиме стекао звање доктора наука о менаџменту.

 

Професионалну каријеру започео је од 2001. године у стамбеној задрузи “Простор” у Београду, а затим и у предузећима: “Термоелектро пројект а.д.” из Београда, “Годес д.о.о.” из Београда и              ЈКП “Београдске електране”.

 

У ЈКП “Београдске електране” је од марта 2005. године до данас и радио је на различитим пословима (машинског инжењера, шефа службе за планирање цеви и подстаница, директора јединице за имплементацију пројеката – ПИУ, заменика директора предузећа, пројект менаџера). Крајем 2012. године је обављао посао саветника министра у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије. Од 11. децембра 2013. године до 05. септембра 2016. године је био на функцији заменика директора ЈКП “Београдске електране”, а након тога до данас ради у кабинету директора на радном месту пројект менаџера ЈКП “Београдске електране” и руководи реализацијом инвестиционим пројектима који се финансирају из међународног кредита КfW-4.

 

Завршио је разне стручне обуке и објавио је преко 25 стручних радова из области енергетике, животне средине и одрживог развоја. Од 2017. године је ангажован као сарадник у настави на “Високој струковној школи за предузетништво” у Београду, на предмету Безбедносно управљање природним ресурсима.

 

Говори енглески језик. Ожењен је и отац је једног детета.

Оставите одговор