Daliborka Srećkov

Daliborka Srećkov je rođena 1974. godine u Šapcu. Pravni fakultet završila je u Beogradu. U Upravi za javne nabavke radi od 2004. godine, gde je trenutno šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama.

Održala predavanje na humanitarnom seminaru „Za našeg Nemanju“, što je samo jedan od humanitarnih radova kojima se bavi.

Učestovala je u izradi Izmena Zakona o javnim nabavkama 2015. godine. Koautor je priručnika i publikacija na temu javnih nabavki, kao što su: „Priručnik za obuku i polaganje ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke“, „Javne nabavke, novi podzakonski akti, komentar“, „Modeli odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupcima javnih nabavki“, „Modeli konkursne dokumentacije za dobra, usluge i radove“,„Komentar Zakona o javnim nabavkama“ i “Praktikum javnih nabavki”. Piše tekstove iz oblasti javnih nabavki za pravno-ekonomski magazin „ZIP – Zakoni i praksa“, kao specijalizovano izdanje Službenog glasnika. Stekla je sertifikat o okončanju elektronskog kursa organizovanog od strane međunarodne organizacije „The International Development Law Organization” pod nazivom “Javne nabavke: politika, strategija i reforma”, kao i sertifikat uspešno završene obuke po projektu podrške Kraljevine Holandije u uvođenju modernog pristupa javnim nabavkama i profesionalizaciji ove oblasti u Republici Srbiji. Učestvovala je kao predavač na mnogim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

Dobila je rešenje Ministarstva finansija, br. 153-00-00141/2009-27 od 23.11.2009. godine, kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za predavača koji vrši Jedinstven program obuke službenika za javne nabavke.

Оставите одговор