R.E.F.

REF (Fond za obrazovanje Roma) – Roma Education Fund

CMN na sajtu Ambasade SR Nemačke – Ambasada SR Nemačke Beograd

„Centar za menadžment“ u saradnji sa „REF“ – Fondom za obrazovanje Roma u Srbiji (Roma Education Fund), sprovodi projekat – „Unapređivanje mogućnosti za obrazovanje i integraciju Roma u Srbiji“, koji u ime vlade Savezne Republike Nemačke realizuje Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tekst sa terena objavljen je na sajtu Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

U toku 2017. i 2018. godine uspešno je sprovedeno preko 100 obuka, koje su imale pored obaveznog teorijskog dela – i praktični deo na kon je bio akcenat. Sve obuke su akreditovane, a svaki kandidat je dobio Sertifikat o završenoj obuci. a neki od kandidata su dobili posao odmah po izvršenoj obuci. Obuke su održane u više od 20 gradova širom Srbije.

U narednom periodu biće detaljno opisane obuke i rezultati Projekta, kao i naredni koraci u domenu edukacije i dokvalifikacije mladih Roma.

Izveštaji o svim obukama su praćeni odgovarajućim sertifikatima a broj polaznika koji su našli posao se uvećava.