Institut za javni menadžment

Udruženje naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – „Institut za javni menadžment“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja obrazovanja i sistema javnih nabavki, edukacije – posebno u i saradnji sa ustanovama obrazovanja i sprečavanja korupcije.

„Institut“ svoje delovanje obavlja putem organizacije seminara i stručnih skupova i izdavaštvom.

Predsednik Upravnog odbora: Prof. dr Marko Špiler

Predsednik Nadzornog odbora: Vlado Krivokapić

Sekretar Udruženja: Nikola Živančević


 

Ciljevi Udruženja su:

• Podizanje svesti o značaju javnih nabavki,
• Podizanje svesti o unapređenju sistema obrazovanja i pomoć ustanovama obrazovanja i vaspitanja,
• Podizanje svesti o značaju edukacije uopšte, saradnje među ustanovama obrazovanja i njihovog zajedničkog delovanja (kroz udruženje),
• Podizanje svesti o značaju edukacije Naručilaca u sistemu javnih nabavki,
• Podizanje svesti o značaju kompleksnosti pozicije Naručilaca,
• Pomoć Naručiocima u sistemu javnih nabavki,
• Unapređenje sistema javnih nabavki (predlozi normi i akata, zajedničko delovanje i sl.)
• Unapređenje metodologije za otklanjanje nedostataka u sistemu javnih nabavki,
• Unapređenje transparentnosti i odgovornosti u postupcima javnih nabavki,
• Kreiranje adekvatnih uslova za sprovođenje postupka javnih nabavki;
• Unapređenje kvaliteta rada i znanja naručilaca,
• Predočavanje specifičnog položaja ustanova obrazovanja i vaspitanja u oblasti javnih nabavki
• Stvaranje uslova za veću konkurentnost,
• Organizacija edukacije (savetovanja, seminari, obuke, okrugli stolovi, radionice),
• Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti javnih nabavki,
• Učešće na međunarodnim projektima,
• Stručno obrazovanje i usavršavanje članova Udruženja;
• Zajedničko promotivno predstavljanje naručilaca,
• Civilna kontrola javnosti i trošenja javnih sredstava,
• Usklađivanje pravnih propisa u postupcima javnih nabavki sa zakonodavstvom EU,
• Primena pozitivne prakse i iskustva međunarodnih naručilaca,
• Unapređenje sistema javno-privatnog partnerstva,
• Unapređenje antikorupcijskog delovanja.


Kontakt: [email protected]