OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE – 25. i 26. juna, BEOGRAD

Obuka za službenika za javne nabavke

Kancelarija Centra za menadžment, Beograd, Kumodraška 170.

 Ponedeljak 25. jun i utorak 26. jun 2018.

Centar za menadžment d.o.o. – Centar za menadžment nabavki organizuje:

OBUKU ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

www.cmn.rs

Na osnovu Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 77/2014, 83/2015), Centar za menadžment nabavki i Centar za menadžment, organizuju Obuku za službenika za javne nabavke.

Obuka će biti održana ponedeljak 25. juna i utorak 25. juna 2018. godine, u Beogradu u sali „Centra za menadžment“, Kumodraška 170. sa početkom u 09:00 časova.

Na kraju obuke vrši se simulacija testa za ispit za službenika za javne nabavke, sačinjenog na osnovu dosadašnjih pitanja sa ispita za Službenika za javne nabavke. Obuka se sastoji iz 30 časova, podeljenih u dva radna dana, na bazi usmenih izlaganja predavača interaktivnog tipa, prezentacija predavača, konsultacija i simulacije testa – ispita. Obuku će vršiti predavači:

Miloš Jović, Uprava za javne nabavke, saradnik za stručne poslove i regulativu u javnim nabavkama

Aleksandra Litričin, advokat, dugogodišnji sekretar Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Dr Marko Špiler – osnivač i direktor „CMN“, međunarodni konsultant, autor 10 knjiga, preko 100 radova i predavanja iz javnih nabavki,

Materijal za obuku:

Učesnici seminara dobijaju primerak časopisa „Menadžment javnih nabavki“, i primerak Zakona o javnim nabavkama, prezentacije predavača i sertifikat o učešću na Obuci.

Prijavljivanje:

Prijavljivanje se vrši na priloženoj prijavi na 064/24-800-24  ili na e-mail [email protected].

Smeštaj:

Organizator će učesnicima ponuditi smeštaj po najpovoljnijim uslovima u blizini Centra za obuku.

Kotizacija: 

Kotizacija za Obuku iznosi  16.990,00 dinara po učesniku (Centar za menadžment nabavki nije obveznik PDV-a). U cenu kotizacije uračunato je učešće na obuci, knjiga „Menadžment javnih nabavki“, Zakon o javnim nabavkama, sertifikat o učešću, prezentacije predavača, hrana, osveženje i kafa pauze.

Program Obuke:

Ponedeljak 25.06.2018.

1) ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH NABAVKI U SRBIJI;
2) POJAM I PREDMET JAVNE NABAVKE;
3) NAČELA JAVNE NABAVKE;
4) NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE;
5) ZAŠTITA PODATAKA, DOKUMENTACIJA I EVIDENTIRANJE POSTUPKA;
6) JEZIK, VALUTA I KOMUNIKACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
7) SPREČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA;
8) POSTUPCI JAVNE NABAVKE:
(otvoreni postupak;restriktivni postupak;kvalifikacioni postupak;pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;konkurentni dijalog;konkurs za dizajn;javna nabavka male vrednosti)

9) POSEBNI OBLICI POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
10) ELEKTRONSKA LICITACIJA;
11) CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE;
12) PLAN NABAVKI;

Utorak, 26.06.2018.

13) PROCENJENA VREDNOST, POKRETANJE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE;
14) OGLASI O JAVNOJ NABAVCI;
15) KONKURSNA DOKUMENTACIJA- PRIPREMA, SADRŽINA, OBJAVLJIVANJE, IZMENE I DOPUNE;

16) USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA;
17) TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;
18) KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA;
19) NEGATIVNE REFERENCE;

20) PONUDA – PODNOŠENJE I VAŽENJE;

21) ROKOVI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE;
22) PRIJEM I OTVARANJE PONUDA;
23) DODELA UGOVORA, ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA;
24) UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI;
25) JAVNE NABAVKE U OBLASTI VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, SAOBR. I POŠTANSKIH USLUGA;
26) JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;
27) EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA;
28) ZAŠTITA PRAVA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE,
29) NIŠTAVOST UGOVORA;
30) KAZNENE ODREDBE – PREKRŠAJI.

Оставите одговор